đãi tiệc cưới

Nên đãi tiệc cưới ở đâu tốt nhất?

Đãi tiệc cưới tại đâu là sự phân vân của không ít bạn trẻ khi tổ chức đám cưới. Đây là một câu hỏi mà sẽ không có một câu trả lời chính xác cho từng người. Một số người chọn đãi tiệc cưới tại nhà, một số khác lại chọn đãi tại nhà hàng tiệc cưới. Điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của mỗi người.

Tiền đãi tiệc cưới ai sẽ trả?

Tiền đãi tiệc cưới là khoản chi phí lớn nhất trong ngân sách đám cưới. Nó chiếm đến xấp xỉ 50% tổng ngân sách dành cho đám cưới. Vì vậy, nó cũng là mối quan tâm hàng đầu cho các cặp đôi khi quyết định tổ chức đám cưới.