lễ cưới người ba na

Phong tục cưới hỏi của người Ba Na ở Việt Nam

Trong phong tục cưới hỏi của người Ba Na, quyền tự do hôn nhân của con cái được tôn trọng, không có tình trạng ép buộc. Đây là một trong những phong tục được coi là đẹp và tiến bộ trong các phong tục cưới hỏi của các dân tộc thiểu số tại Việt nam