chi phí đãi tiệc cưới

Tiền đãi tiệc cưới ai sẽ trả?

Tiền đãi tiệc cưới là khoản chi phí lớn nhất trong ngân sách đám cưới. Nó chiếm đến xấp xỉ 50% tổng ngân sách dành cho đám cưới. Vì vậy, nó cũng là mối quan tâm hàng đầu cho các cặp đôi khi quyết định tổ chức đám cưới.