Những điều kiêng kị trong lễ cưới của người miền Nam

Vẫn còn khá nhiều điều kiêng kị trong lễ cưới của người miền Nam. Mặc dù theo thời gian nhiều phong tục rườm rà đã được đơn giản hóa và bãi bỏ bớt.