Nghi lễ cưới miền Trung gồm những lễ gì?

Nghi lễ cưới miền Trung có đầy đủ các lễ chạm ngõ, lễ hỏi, lễ vu quy. Tuy nhiên các lễ này thường diễn ra đơn giản, không phô trương và cầu kỳ. Quy trình tổ chức lễ cưới ở miền Trung cũng có đầy đủ các bước từ lễ chạm ngõ, hỏi cưới đến … Đọc tiếp Nghi lễ cưới miền Trung gồm những lễ gì?