Hôn nhân khác tôn giáo có là rào cản của lứa đôi?

Hôn nhân khác tôn giáo là một trong những vấn đề rất lớn đối với các bạn trẻ yêu nhau. Chỉ khi nào vượt qua rào cản này thì hai người mới tìm được hạnh phúc cho mình.