Phong Tục Lễ Cưới

Nghi lễ cưới và các thủ tục trong lễ cưới Việt

Lễ cưới của người Việt theo đúng truyền thống dân tộc có rất nhiều nghi lễ và thủ tục phức tạp. Đối với từng địa phương, từng vùng, từng miền lại có những nghi thức và phong tục riêng nữa. Do đó, đối với những gia đình mới tiến hành đám cưới lần đầu tiên cho con cháu, cần tìm hiểu một số những nghi lễ cưới để có thể chuẩn bị một lễ cưới hoàn hảo cho gia đình và con cháu của mình.

Nghi lễ cưới miền Bắc gồm những lễ gì?

Mỗi miền của đất nước Việt Nam đều có phong tục tập quán cưới hỏi mang nét đặc trưng. Bài viết này sẽ đề cập đến các nghi lễ cưới hỏi đặc trưng của miền Bắc. Khác với những vùng miền khác, các nghi lễ có thể được giảm bớt hoặc lượt bỏ, nghi lễ cưới của người miền Bắc thường bắt buộc phải giữ 3 lễ dạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới