Phong tục cưới hỏi người Khmer ở Tây Nam Bộ

Phong tục cưới hỏi người Khmer ở Tây Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bản sắc văn hóa đặc trưng riêng, rất đa dạng và độc đáo.