Uncategorized

Tại sao đám cưới phải rước dâu?

Trong phong tục cưới hỏi của người Việt thì lễ rước dâu luôn là một trong những nghi lễ quan trọng trong đám cưới. Nghi lễ này được cử hành một cách trang trọng với sự tham gia của gia đình và họ hàng của cả nhà trai lẫn nhà gái.